خودکار نامریی

استیکر برجسته اعلا A4

کلر بوک فسفری ۶۰

رنگ کالا:۴رنگ مدل کالا:۲۰-۴۰-۶۰-۸۰-۱۰۰