چسب اکلیلی اموس

تعداد بسته:۱۲بسته ای رنگ کالا:۶رنگ مدل کالا:کره ای  

چرتکه(۹میل)

مدل کالا:۹میل تعداد بسته:۲۴عددی رنگ کالا:۴رنگ

کیف کوله ایی

رنگ کالا:۴رنگ