عروسک خرس

رنگ کالا:۳رنگ

تل سر فلزی

تند بال

ست باغ وحش

ست حیوانات اهلی

مدل کالا:۳عددی