کاغذ کشی

نمد برای کار دستی

فوم

خمیر هفت رنگ

رنگ انگشتی

چشم متحرک

روبان پاپیونی بزرگ و متوسط

ماژیک طلایئ-نقره ای

چسب اکلیلی

قیچی محافظ دار